5 Cara Memadamkan Kemarahan

Setiap orang pasti pernah marah. Tapi bagaimana cara untuk memadamkan kemarahan tersebut hingga tidak berlebihan? Berikut ini ada 5 cara untuk memadamkan amarah.

  1. Ketika seseorang yang tindakannya tidak baik tetapi ucapannya baik, kita seharusnya tidak mempedulikan tindakannya dan hanya memperhatikan ucapannya.
  2. Ketika seseorang yang berucap tidak baik tetapi bertindak baik, jangan mempedulikan ucapannya, tetapi perhatian terhadap tindakannya yang baik.
  3. Ketika seseorang yang ucapan dan tindakannya tidak baik, tetapi masih ada sedikit kebaikan hati, jangan mempedulikan tindakan dan ucapannya, tetapi perhatikanlah kebaikannya yang sedikit itu.
  4. Ketika seseorang yang tindakan dan ucapannya tidak baik dan di dalam hatinya tidak ada kebaikan walaupun sedikit, bukalah pintu hati kita dengan cinta dan belas kasih.
  5. Dan terhadap seseorang yang tindakan, ucapan, dan pikirannya baik, berikan perhatian / semua kebaikan tubuh (tindakan), ucapan, dan pikiran kita padanya.

Sumber : andriewongso

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *